İstanbul'da saat: sanalbasin.com üyesidir
Yazı Detayı
28 Mart 2021 - Pazar 14:56 Bu yazı 4779 kez okundu
 
Çekmeköy'de 493 Dönüm Orman Alanı İmara açılıyor
İbrahim Doğan
ibrahimdogan57@hotmail.com
 
 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI DUR DURAK BİLMİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  orman , askeri alan ve su havzasında kalan 493.624 metrekare alanı imara açıyor.  Çekmeköy  İlçesinde bulunan  Planlama Alanı 15.06.2009 tasdik tarihli ve 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda  “Orman Alanı” lejantında yer almaktadır.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 18.03.2021 tarihli ve 523998 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, 966, 973 parsellerin bir kısmı ile 967, 968, 969, 970, 971, 972, 974 parsellerin tamamı ve kadastral yol alanına ilişkin  1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ile Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi uyarınca 18.03.2021 tarihinde Bakanlıkça onaylandığı bildirilmiştir.
Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince 25.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
TÜRKİYE RADYOTELEVZİYON (TRT) KURUMUNA TASİS EDİLMİŞ
 Çekmeköy İlçesi sınırları içerisinde yer alan daha önce askeri alan olarak da kullanılan alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.08.2019 tarih ve 201539 sayılı yazısı ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gereği “çekim platosu yapılmak ve kurumları görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere” Türkiye Radyo Televizyon (TRT) adına tahsis edilmiştir.
 Bu tahsis kapsamında söz konusu alanın TRT tarafından çekim platosu ve faaliyetlerinde kullanılabilmesi için meri plan kararlarının yürürlükteki yasa ve yönetmelikler kapsamında değiştirilerek “ Söz konusu planlama çalışması neticesinde alanın TRT Kampüsü ve Uluslararası İstanbul Film Platoları olması planlanmıştır.
 Ve bu gerekçelerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  aynı anda  1/100.000.ölçekli Çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Nazım  planı ve 1/1000 ölçekli Uygula imar planı değişikliği yapılarak  yapılaşmaya açılıyor.
YASALARA VE PLAN BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI DÜZENLEME
Yapılan plan tadilatı yasalara ve plan bütünlüğü ilkesine aykırıdır. İstanbul’un Anayasası olarak kabul edilen 1/100.000.ölçekli Çevre Düzeni Planın bütünlüğü içerisin  söz konusu alan “ORMAN ALANI” fonksiyonunda  bırakılmış ve 227.684 metrekarelik  kısmında sık orman alanları bulunmaktadır. dolayısı ile yapılan plan düzenlemesi ile bölgede bulunan orman alanları  yok olma riskiyle karşı karşıya.
 Zira Plana konu olan; 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973 ve 974 numaralı parseller ile kadastral yol alanının yer aldığı 23.10.2009 tt’li Çekmeköy planları, İstanbul 9.İdare Mahkemesinin 30.10.2020 tarih,2018/2097 esas, 2020/1430 karar sayılı ilamı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle Çevre düzeni planında “orman alanı” olan parseller alt ölçekli  planlar yönünden plansız alanda kalmaktadır ve orman alanıdır.
 TRT nin  İstanbul’da bulunan alanlarını  yandaşlara ticari ve rant uğruna  veren  AKP hükümetinin yetkilileri, yurttaşların nefes alacağı orman alanlarını yasalara aykırı olacak şekilde yapılaşma açmaları kabul edilemez.  
Yapılaşmaya açılan alanda 337.141m2 kısma  Kamu Hizmet Alanı (TRT) adı altında binalar inşa edilecek. Bu alanda emsal 0.80, yükseklik H=36,50M olarak yapılar inşa edilecektir. Bu plan düzenlemesiyle “çekim platosu” yapılmasının yanı sıra, idari binalar, dinlenme mekanları, dini tesis alanı , hangar  yapıları gibi  çok amaçlı mekânlarda izin verilmektedir.
Çevre Düzeni Planında da belirtildiği gibi bu alan Orman alanı bölgesinde olması nedeniyle  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı bu plan düzenlemesi yasalara aykırıdır. Söz konusu alan Ömerli Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanı (5000 metre) ve Elmalı Barajı Uzun Mesafe Koruma Alanı (3000 metre) sınırında yer almaktadır.  Zira  bu planın uygulanması halinde bölgede bulunan orman alanı, İçme suyu havzaları  ve  doğal çevreye telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı bu planlar ile  kentin akciğerleri sayılan ve adeta oksijen deposu olan Kuzey ormanları yok edilecektir. Ve İstanbul’da  kuzey ormanlarında  yapılaşmanın  önünün açılması hız kazanacak. Ve bu durum  yurttaşlar tarafından da normal karşılanacak bir hal alacaktır. Kaldı ki  1/ 100.000 ölçekli planlar  bu kentin Anayasası olması nedeniyle parsel veya ada bazında tadilat yapılması yasalara ve plan yapma ilkelerine aykırı olmasını yanında Ormanları Koruma Kanununa da aykırıdır. dolayısı ile yapılan planlar hukuka aykırı olmasının yanı sıra kamu yararı taşımamaktadır.
  Tabi ki  bu planlar derhal geri çekilmeli ve orman arazisi bu kamu alanı korunmalıdır. “TRT Hizmet binalar” adı altında  imara açılan bu alana getirilen bu kurumun  İstanbul’un en merkezi yerlerinde bulunan , ekonomik değeri yüksek alanları  yandaş firmalara  rant uğruna neden ve nasıl verdiniz. Bunun hesabını  kamuya vermeliler ve bunun mutlaka sorgulanması gerekmektedir. Önce  merkezi iktidar bunun  hesabını vermelidir.
  Dolayısı ile bunun önüne geçilmez ise  çevredeki orman alanları da ileride yapılaşmaya açılması muhtemeldir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı uygulamalar ve izlediği plan politikaları ile İstanbullun yaşam alanlarını, doğal çevreyi  kuşatma altına alarak adeta yok etmektedir. Kentin halkı  İstanbul’u  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından korumaya çalışmaktadır. Bakanlığın yaptığı bu  planlar İstanbul’la ihanetin delilidir. Bu kentin planlarının yapılması ve düzenlenmesinden sorumlu ve görevli olan İBB ve ilçe belediyelerdir. Yapılan bu düzenlemeler ile  İstanbul halkının oyları ile seçilen İBB yönetimini ve bu kentin yerel parlamentosu olan belediye Meclis üyelerini yok saymaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul’un planlarından elini çekmelidir.                                                                                                                                                          26.03.2021                                                                                                                                                İbrahim Doğan
                                                                                                                                                                         İnşaat M
ühendisi

 

 
Etiketler: Çekmeköy'de, 493, Dönüm, , Orman, Alanı, İmara, açılıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı